Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Auteursrechten

Op grond van de Wet op auteursrechten en aanverwante rechten (ZASP) is het bedrijf Kolpa, d.o.o. Metlika (hierna bedrijf) houder van materiële auteursrechten op de inhouden in de ruimste zin (teksten, foto’s, schetsen, kaarten en plattegronden, audio – video-opnamen, computerprogramma’s) die op de website worden gepubliceerd www.kerrock.si. Elke vorm van kopiëren, overschrijven, reproduceren en verspreiden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf is verboden. De wet (ZASP, artikelen 48, 49, 51) staat bij uitzondering het gebruik of reproductie toe van het werk van de auteur op basis van het recht van het publiek op informatie, voor educatieve doeleinden en ter illustratie, confrontatie en verwijzing in citaatvorm, maar het is verplicht om hierbij de bron en het auteurschap van het werk te vermelden. Volgens artikel 50 van de wet ZASP is het gebruik en de reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk in beperkte aantallen voor privé, niet-commercieel gebruik ook toegestaan.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Het bedrijf Kolpa, d.o.o. Metlika verzamelt automatisch gegevens over het gebruik van deze pagina’s, met name gegevens over welke pagina’s het vaakst worden bezocht, hoeveel bezoekers deze pagina’s dagelijks bezoeken en hoe lang bezoekers op elke pagina blijven. Deze informatie geeft geen toegang tot de persoonlijke gegevens van gebruikers. Het bedrijf gebruikt gegevens over beozek aan de site www.kerrock.si uitsluitend voor eigen gebruik. Alle informatie die Kolpa, d.o.o. Metlika die op enigerlei wijze via de website verkrijgt, is uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik door het bedrijf en het bedrijf zal ze beschermen in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens (staatsblad van de Republiek Slovenië nr. 59/1999, 57/2001, 59/2001) en de Obligatiewet. Het bedrijf zal de persoonlijke gegevens van gebruikers niet doorgeven aan een andere persoon of bedrijf.

Beperking van de verantwoordelijkheid

Kolpa, d.o.o. Metlika verbindt zich ertoe om te goeder trouw en binnen de grenzen van haar mogelijkheden zorg te dragen voor de juistheid en actualiteit van de inhoud die op de website wordt gepubliceerd. Hierbij sluit het bedrijf de mogelijkheid van fouten in de inhoud die op de website wordt gepubliceerd niet uit. Daarom is de informatie die via deze website wordt verstrekt alleen bestemd voor informatieve doeleinden, aangezien het bedrijf geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de absolute nauwkeurigheid ervan. Kolpa, d.o.o. Metlika en elke andere rechtspersoon of natuurlijke persoon die heeft deelgenomen aan de totstandkoming van de website of nog steeds betrokken is bij de upgrades van de website, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gewone schade of winstverlies of niet immateriële schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de website of het niet kunnen gebruiken van de website ervan. Het bedrijf zal zich inspannen om de goede werking van de website te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gewone schade of gederfde winst of immateriële schade bij de gebruiker door een slecht functioneren van de website. Het bedrijf kan de website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Beperking van het gebruik van informatie en materiaal

De informatie en materiaal die op deze website worden weergegeven, kunnen door de gebruiker van de server worden gedownload voor persoonlijk thuisgebruik, zonder wijziging van de copyrightkennisgevingen, andere kennisgevingen over intellectuele eigendomsrechten of andere kennisgevingen over rechten. Het downloaden en afdrukken van informatie en materiaal voor het bekijken en lezen voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Elke andere vorm van kopiëren, verspreiden, herpubliceren, wijzigen van informatie en materiaal op www.kerrock.si of hun mailing en enige andere vorm van distributie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Ook is het gebruik verboden van enig element van www.kerrock.si voor enig ander doel dan puur persoonlijk, niet-commercieel, thuisgebruik. Kolpa, d.o.o. Metlika is niet verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van websites die op enigerlei wijze zijn gelinkt met de site www.kerrock.si. Bij het bezoeken en gebruiken van de gelinkte websites is de verantwoordelijkheid van Kolpa, d.o.o. Metlika voor alle gevallen uitgesloten.

Hyperlinks

De aard van het wereldwijde web en de website www.kerrock.si maken controle onmogelijk over de inhoud waarnaar hyperlinks van deze site leiden. Hierdoor aanvaardt Kolpa, d.o.o. Metlika geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die via deze links beschikbaar is voor de gebruiker.

(Niet) naleving van de bepalingen van deze juridische kennisgeving

Het bedrijf en de auteurs van de inhoud die op de website wordt gepubliceerd, verwachten dat de gebruiker de schriftelijke bepalingen en wetten op het gebied van privacy, intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht naleeft. In het tegenovergestelde geval zijn ze gedwongen actie te ondernemen tegen de dader wanneer misbruik en overtreding van de wet wordt ontdekt.

Algemeen

De Sloveense wetgeving is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website. De desbetreffende rechtbank is bevoegd om eventuele geschillen op te lossen. Door de website te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij de hier beschreven voorwaarden heeft aanvaard en ermee akkoord gaat.

Wat zijn de voordelen?

Voordelen van Kerrock

Of het nu gaat om exterieur- of interieurontwerp van een gebouw, Kerrock is ontworpen om te fascineren. Na jaren van ontwikkeling is het uitgegroeid tot de eerste keuze van architecten, ontwerpers en bouwers.

Zeer resistent

01

Zeer resistent

Kerrock staat bekend om zijn resistentie tegen verschillende invloeden, waardoor het er lang mooi blijft uitzien.

Tal van ontwerpopties

02

Tal van ontwerpopties

Onbegrensde verbeeldingskracht, vertaald in eindeloos veel mogelijke vormen. Kerrock blijft verrassen met zijn indrukwekkende prestaties in flexibele vormgeving.

Goed voor het milieu en uw gezondheid

03

Goed voor het milieu en uw gezondheid

Kerrock is milieuvriendelijk, zoals blijkt uit de ISO 14001- en LEED-certificaten. De Plus-lijn staat bekend om zijn antibacteriële eigenschappen.

Oneindige toepassingsmogelijkheden

04

Oneindige toepassingsmogelijkheden

Bij het overwegen van alle manieren waarop Kerrock kan worden gebruikt, komt één woord naar voren: universeel. De enige beperking is uw verbeelding.

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH